16.5.14

Теувэжъ Беслъан Москвэ полицием къитIупIщыжьыгъ

ЖъоныгъуакIэ и 16, 2014. сыхьатэ 15:40
Теувэжъ Беслъан игъусэхэм къызэратырэмкIэ Москвэ полицием ар къитIуп1щыжьыгъ непэ сыхьатэ 15:30.
Непэ сыхьатэ 11:25 Беслъан зэраубытыгъэм ехьылIагъэу къэттхыгъагъэр мары:

Урыс-Адыгэ заом фэгъэхьыгъэ лентэ къыдэзыгъэкIырэ кIалэр Москва щаубытыгъ

Непэ пчъэдыжьым жъоныгъуакIэм и 16-м (2014) Урыс-Адыгэ заом фэгъэхьыгъэ лентэ къыдэзыгъэкIыхэрэм ащыщ Адыгэ кIалэу Теувэжъ Беслъан Москва полицием ыубытыгъ. Джащ фэдэу макъэ къагъэIугъ Беслъан игъусэ кIалэхэм. Ахэм къызэраIорэмкIэ Беслъан купэу зыхэтхэм къыдагъэкIыгъэ лентэхэр полицием ыщтагъэх. 

Мы лентэ зыфэтIуагъэр Урыс-Адыгэ заор зараухыгъэр илъэс 150 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъ. 

КъэIогъэн фае, Теувэжъ Беслъан Москва щэпсэу. Ар бэшIагъэ хъугъэу Адыгэ Iофым дэлажьэ. Мы аужьырэ илъэсхэм Сирие Адыгэхэм апае Iофхэр къыригъэкIокIыгъэх. Хасэу "Адыгэхэм ядунай" зыфиIорэм хэт.No comments:

Post a Comment