19.4.14

Урысыбзэ зышIэхэрэм урысыем ипаспорт кIэлъэIунхэ алъэкIыщт


Урысыем ипрезидент Путин унэшъо кIэтхэныгъэ ышIыгъ урысыбзэ зышIэхэрэм  урысые къэралыгъом ицIыфкIэ тхылъ зэратыщт шIыкIэмкIэ.

УнэшъуакIэм  елъытыгъэу урысые  паспорт кIэлъэIун зылъэкIыщтхэр  урысыем щыпсэу зэпытэу  е ыпэкIэ щыпсэугъэу Урысем, Советскэ  къэралыгъом, Урысые империем е яIахьылхэр щыпсэугъэу щытмэ.

УнэшъуакIэм  IэкIыб къэралъыгъо зэрицIыфхэр агъэтIылъынэу ищыкIагъэп лъэпкъыбэ зэзэгъныгъэ Мэзкуум  зыщыщ къэралыгъохэм адриIэу щытмэ е  цIыфым емылъытыгъэ ушъхьагъухэр щыIэу щытмэ.

Урысые  паспорт кIэлъэIурэм урысыбзэ зэришIэрэр комисс гъэнэфагъэм къыгъэнэфэнэу щыт .

Фитыныгъэ радио